0364 405 757 / 0771 682 683

Oferta


CRITERII PE CARE BENEFICIARUL TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ:

 • are domiciliul/reședința în municipiul Cluj-Napoca;
 • se află într-o situație de nevoie socială determinată de vârstă, starea de sănătate, gradul de dependență, boală, etc.;
 • nu are încadrat asistent personal sau indemnizație de însoțitor;
 • are recomandare de la medicul de familie sau specialist pentru servicii de îngrijire la domiciliu (ajutor în realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor în realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice).

 

ETAPELE ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL:

1. Solicitarea serviciului de către persoana interesată prin depunerea unei cereri la sediul serviciului;

2. Evaluarea inițială -  este realizată de asistentul social coordonator la domiciliul beneficiarului și are în vedere identificarea nevoilor;

3. Elaborarea planului de intervenție cu implicarea beneficiarului și a familiei/reprezentantului legal. Acest plan va cuprinde planificarea activităților ce se vor desfășura, precum și a persoanelor responsabile;

4. Evaluarea complexă – se realizează de către echipa multidisciplinară și are în vedere evaluarea gradului de dependență a beneficiarului, starea de sănătate și cât de motivată este în a participa la furnizarea serviciilor;

5. Elaborarea planului de asistență și îngrijire cu implicarea beneficiarului și a familiei – va cuprinde activitățile planificate și efectuate de îngrijitor, tipul de ajutor acordat, programarea zilnică/săptămânală, timpul aferent intervenției exprimate în ore/zi sau ore/săptămână, materiale și/sau echipamente necesare activității; termenele de revizuire ale planului de asistență și îngrijire, numele persoanelor responsabile de acordarea serviciilor;

6. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și planul de asistență și îngrijire;

7. Monitorizarea acordării serviciilor prin realizarea de vizite la domiciliul beneficiarului de către asistentul social;

8. Evaluarea serviciilor oferite prin aplicarea de chestionare de măsurare a gradului de satisfacție al persoanelor care beneficiează de serviciile sociale.

Serviciile acordate se vor furniza pe baza planului de asistență și îngrijire, contractului de furnizare servicii încheiat între SC SENIORGERMANIA24 SRL și beneficiar, cu exprimarea consimțământului formal al beneficiarului.

 

TIPUL DE SERVICII OFERITE:

 

A. Ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice:

 • ajutor în realizarea igienei personale (spălarea pe cap, corp, dinți/proteză, schimbarea lenjeriei de pat și corp, tăierea unghiilor, pieptănat, bărbierit, igienizare cadă înainte și după folosire, ajutor în dezbrăcare și îmbrăcare);
 • hrănire și hidratare;
 • transfer și mobilizare (exerciții fizice, schimbarea poziției în pat a persoanei imobilizate pentru evitarea anchilozării, apariției escarelor sau a altor complicații datorate imobilizării la pat);
 • deplasare în interiorul locuinței;
 • comunicare.

B. Ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice:

 • prepararea hranei sau livrarea ei;
 • efectuarea de cumpărături;
 • activități de menaj;
 • facilitarea deplasărilor în exterior (însoțirea în mijloacele de transport, la instituțiile statului, plimbări);
 • activități de gestionare și administrare a bunurilor (plata facturilor, ridicarea rețetei de la medicul de familie, ridicarea medicamentelor de la farmacie pe baza rețetei de la medicul de familie);
 • companie;
 • activități de petrecere a timpului liber.

C. Alte activități:

 • consiliere socială;
 • informare.

Serviciile de consiliere și informare se acordă în regim de gratuitate ca drept fundamental al persoanelor vârstnice.

 

CINE OFERĂ SERVICIILE

Echipa implicată în furnizarea serviciilor este alcătuită din personal de specialitate: asistent social și îngrijitori la domiciliu.

 

COSTURI

Tariful standard pentru serviciile de ingrijire la domiciliu este de la 10 ron/ora. 

 

 

CE TREBUIE SĂ FACĂ PERSOANELE INTERESATE:

Persoanele interesate ne pot contacta de luni până vineri:

 • la sediul nostru din loc. Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 100A, et. 3, ap. 8
 • telefonic la numărul de telefon: 0771 682 683 (în intervalul orar 9.00-13.00)
 • prin email la următoarea adresă:office@germania24.ro 
 • persoana de contact GOBESZ ANA – Asistent social Coordonator

 

 

 

 

0364 405757  / 0771 682 683

 

office@germania24.ro

 

 Germania24

 

str. Motilor nr. 100A,

      et. 3, ap. 8, Cluj - Napoca

 

 L-V : 09.00-13.00

 

 Germania24